• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/04/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 05/02/2007
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/04/2002 Văn bản được ban hành 33/2002/TTLT-BTC-BTP
27/04/2002 Văn bản có hiệu lực 33/2002/TTLT-BTC-BTP
05/02/2007 Văn bản hết hiệu lực 33/2002/TTLT-BTC-BTP
05/02/2007 Bị thay thế 03/2007/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.