• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 27/2010/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/03/2010 Văn bản được ban hành 27/2010/QĐ-TTg
01/05/2010 Văn bản có hiệu lực 27/2010/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.