• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2000
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 103/2000/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/08/2000 Văn bản được ban hành 103/2000/QĐ-TTg
09/09/2000 Văn bản có hiệu lực 103/2000/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.