• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 06/07/1999
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 70/1999/QĐ/BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/07/1999 Văn bản được ban hành 70/1999/QĐ/BTC
06/07/1999 Văn bản có hiệu lực 70/1999/QĐ/BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.