• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/12/1998
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 1090/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/12/1998 Văn bản được ban hành 1090/QĐ-TTg
20/12/1998 Văn bản có hiệu lực 1090/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.