• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/09/1998
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 149/1998/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/08/1998 Văn bản được ban hành 149/1998/QĐ-TTg
05/09/1998 Văn bản có hiệu lực 149/1998/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.