• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/03/2004
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 16/2004/QĐ-BCN
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/03/2004 Văn bản được ban hành 16/2004/QĐ-BCN
25/03/2004 Văn bản có hiệu lực 16/2004/QĐ-BCN
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.