• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 28/10/1994
  • Ngày hết hiệu lực: 31/07/2003
Về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính
Số ký hiệu 178-CP Ngày ban hành 28/10/1994
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 28/10/1994
Nguồn thu thập Công báo số 1/1995; Ngày đăng công báo 15/01/1995
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 77/2003/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Ngày hết hiệu lực 31/07/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.