• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2012
Quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu
Số ký hiệu 143/2007/NĐ-CP Ngày ban hành 10/09/2007
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/10/2007
Nguồn thu thập Công báo số 680, 2007 Ngày đăng công báo 20/09/2007
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
  • Tiền lương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 46/2010/NĐ-CP Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Ngày hết hiệu lực 01/06/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.