• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2019
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 tại Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 21/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/12/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/12/2019
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Kinh tế nông nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Chủ tịch Đặng Trọng Thăng
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.