• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/12/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 08/02/2007
Sửa đổi, bổ sung Điểm 2 của Thông tư số 02/2003/TT-BCA(C11) ngày 13/01/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Số ký hiệu 17/2005/TT-BCA(C11) Ngày ban hành 21/11/2005
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 14/12/2005
Nguồn thu thập Công báo số 31 & 32 - 11/2005; Ngày đăng công báo 29/11/2005
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Thứ trưởng Lê Thế Tiệm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Ngày hết hiệu lực 08/02/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.