• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012
Sửa đổi một số điều Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Số ký hiệu 108/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 30/11/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 619+620, năm 2011 Ngày đăng công báo 12/12/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.