• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 24/09/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2019
V/v ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV 01:2003 rau an toàn, yêu cầu chất lượng
Số ký hiệu 373/2003/QĐ-UB Ngày ban hành 24/09/2003
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 24/09/2003
Nguồn thu thập Hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND- tập VI Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
Lĩnh vực
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Phó Chủ tịch Trần Quốc Khoa
Phạm vi
  • Tỉnh Thái Bình

Thông tin áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh Rau an toàn các loại trên địa bàn tỉnh
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.