• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1996
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/1999
Quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Số ký hiệu 97/CP Ngày ban hành 27/12/1995
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/01/1996
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 84/1998/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt Ngày hết hiệu lực 01/01/1999
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.