• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/12/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
Số ký hiệu 02/2016/TT-TTCP Ngày ban hành 20/10/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/12/2016
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Khiếu nại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thanh tra Chính phủ Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.