• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 26/03/2020
Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm
Số ký hiệu 95/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành 11/07/2014
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 21/07/2014
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tiền lương
  • Tổ chức- Biên chế
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Chủ tịch Phạm Văn Lực
Phạm vi
  • tỉnh Vĩnh Long

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị sửa đổi bởi Nghị quyết số 167/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015; Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 70/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2017 Ngày hết hiệu lực 26/03/2020
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.