• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/12/2010
Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái
Số ký hiệu 33/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/12/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/12/2010
Nguồn thu thập Công báo số 72, năm 2010 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Công chức, viên chức
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Chủ tịch Hoàng Thương Lượng
Phạm vi
  • Tỉnh Yên Bái

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.