Lên đầu trang
  • Chính xác cụm từ trên    Có tất cả từ trên
  • Tất cả    Số hiệu Trích yếu
  • Đến ngày
  • Đến ngày
STT Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
Ngày ký: 18/03/1970
Hiệu lực: ...
Tình trạng: Còn hiệu lực
2 Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại
Ngày ký: 15/11/1965
Hiệu lực: ...
Tình trạng: Còn hiệu lực
3 Thỏa thuận giữa Văn phòng kinh tế và văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam về tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự
Ngày ký: 12/04/2010
Hiệu lực: 02/12/2011
Tình trạng: Còn hiệu lực
4 Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hung-ga-ri
Ngày ký: 10/09/2018
Hiệu lực: 06/03/2019
Tình trạng: Còn hiệu lực
5 Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ca-dắc-xtan
Ngày ký: 31/10/2011
Hiệu lực: 28/06/2015
Tình trạng: Còn hiệu lực
6 Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia
Ngày ký: 21/01/2013
Hiệu lực: 09/10/2014
Tình trạng: Còn hiệu lực
7 Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự, ký tại Matxcơva ngày 25 tháng 8 năm 1998
Ngày ký: 23/04/2003
Hiệu lực: 27/07/2012
Tình trạng: Còn hiệu lực
8 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga
Ngày ký: 25/08/1998
Hiệu lực: 27/08/2012
Tình trạng: Còn hiệu lực
9 Giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên về tương trợ tư pháp và pháp lý trong các vấn đề dân sự và hình sự
Ngày ký: 04/05/2002
Hiệu lực: 24/02/2004
Tình trạng: Còn hiệu lực
10 Về các vấn đề dân sự và hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ucraina
Ngày ký: 06/04/2000
Hiệu lực: 19/08/2002
Tình trạng: Còn hiệu lực