• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/03/2008
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 13/2008/QĐ-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
12/03/2008 Văn bản được ban hành 13/2008/QĐ-BYT
27/03/2008 Văn bản có hiệu lực 13/2008/QĐ-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.