• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2021
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 14/2021/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/09/2021 Văn bản được ban hành 14/2021/TT-BXD
01/11/2021 Văn bản có hiệu lực 14/2021/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.