• Hiệu lực: Chưa có hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/09/2022
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 45/2022/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
27/07/2022 Văn bản được ban hành 45/2022/TT-BTC
10/09/2022 Văn bản có hiệu lực 45/2022/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.