• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 04/01/2021
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 78/2015/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/09/2015 Văn bản được ban hành 78/2015/NĐ-CP
01/11/2015 Văn bản có hiệu lực 78/2015/NĐ-CP
10/10/2018 Bị thay thế 1 phần 108/2018/NĐ-CP
10/10/2018 Được sửa đổi 108/2018/NĐ-CP
04/01/2021 Văn bản hết hiệu lực 78/2015/NĐ-CP
04/01/2021 Bị thay thế 01/2021/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.