• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 09/09/2009
Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 61/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 24/07/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 09/09/2009
Nguồn thu thập Công báo số 369+370, năm 2009 Ngày đăng công báo 05/08/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thừa phát lại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • TP. Hồ Chí Minh

Thông tin áp dụng

Các quy định của Nghị định này cũng được áp dụng khi thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.