• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2017
Về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Số ký hiệu 171/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 27/12/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Nguồn thu thập Chính phủ Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Giao thông Vận tải
Lĩnh vực
  • Đăng kiểm
  • Hàng hải
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

1. Các giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, đăng ký thế chấp tàu biển đã được cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trong các giấy chứng nhận đó hoặc cho đến khi có sự thay đổi đăng ký tàu biển, đăng ký thế chấp hoặc xóa đăng ký thế chấp tàu biển. 2. Các dự án mua, bán, đóng mới tàu biển đã được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được triển khai thực hiện, không áp dụng quy định tại Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.