• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2016
Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Số ký hiệu 11/2008/TTLT-BTP-BNG Ngày ban hành 31/12/2008
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 01/03/2009
Nguồn thu thập Công báo số 113+114, năm 2009 Ngày đăng công báo 07/02/2009
Ngành
  • Ngoại giao
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Hoàng Thế Liên
Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.