• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2009
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và đào tạo thuộc Bộ Y tế
Số ký hiệu 51/2008/QĐ-BYT Ngày ban hành 30/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 107+108, năm 2008 Ngày đăng công báo 02/02/2009
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.