• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế
Số ký hiệu 43/2008/QĐ-BYT Ngày ban hành 30/12/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 17/02/2009
Nguồn thu thập Công báo số 107+108 Ngày đăng công báo 02/02/2009
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.