• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/06/2019
Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bôt sung một số điều của Luật thể dục thể thao
Số ký hiệu 36/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 29/04/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 14/06/2019
Nguồn thu thập http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=196917 Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
  • Thể dục thể thao
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.