• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 09/05/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 18/07/2005
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước
Số ký hiệu 49/2002/NĐ-CP Ngày ban hành 24/04/2002
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 09/05/2002
Nguồn thu thập Công báo điện tử; Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 80/2005/NĐ-CP Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước Ngày hết hiệu lực 18/07/2005
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.