• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2009
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Số ký hiệu 78/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/09/2009
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/11/2009
Nguồn thu thập Công báo số 463+464, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/10/2009
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quốc tịch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.