• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Trọng tài thương mại
Số ký hiệu 54/2010/QH12 Ngày ban hành 17/06/2010
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/01/2011
Nguồn thu thập Công báo số 564+565, năm 2010 Ngày đăng công báo 25/09/2010
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các Trung tâm trọng tài được thành lập trước ngày Luật này có hiệu lực không phải làm thủ tục thành lập lại. Các Trung tâm trọng tài phải sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Luật này có hiệu lực. Hết thời hạn nêu trên mà các Trung tâm trọng tài không sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy tắc tố tụng trọng tài thì bị thu hồi Giấy phép thành lập và phải chấm dứt hoạt động.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.