• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/04/2010
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
Số ký hiệu 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA Ngày ban hành 01/03/2010
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/04/2010
Nguồn thu thập Công báo số 193+194, năm 2010 Ngày đăng công báo 28/04/2010
Ngành
  • Công an
  • Ngoại giao
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quốc tịch
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Bộ Ngoại giao Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
Bộ Công an Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 31/01/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.