• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2010
Về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010
Số ký hiệu 57/2010/QH12 Ngày ban hành 26/11/2010
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 26/11/2010
Nguồn thu thập Công báo số 719+720, năm 2010 Ngày đăng công báo 14/12/2010
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.