• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2011
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi
Số ký hiệu 06/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 14/01/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 71+72, năm 2011 Ngày đăng công báo 28/01/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế 1 phần bởi văn bản Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.