• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2011
Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 05/2011/TT-BTP Ngày ban hành 16/02/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/04/2011
Nguồn thu thập Công báo số 171+172, năm 2011 Ngày đăng công báo 05/04/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.