• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2011
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại
Số ký hiệu 63/2011/NĐ-CP Ngày ban hành 28/07/2011
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/09/2011
Nguồn thu thập Công báo số 447+448, năm 2011 Ngày đăng công báo 10/08/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Trọng tài thương mại
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trước ngày 31 tháng 12 năm 2011, các Trung tâm trọng tài được thành lập trước ngày Luật Trọng tài thương mại có hiệu lực phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy tắc tố tụng trọng tài cho phù hợp với quy định của Luật Trọng tài thương mại. Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải được Bộ Tư pháp phê chuẩn.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.