• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/09/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2015
Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Số ký hiệu 26/2011/TT-BTNMT Ngày ban hành 18/07/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/09/2011
Nguồn thu thập Công báo số 459+460, năm 2011 Ngày đăng công báo 19/08/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Ngày hết hiệu lực 15/07/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.