• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật
Số ký hiệu 05/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 02/02/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/04/2012
Nguồn thu thập Công báo số 149+150, năm 2012 Ngày đăng công báo 03/02/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
  • Trợ giúp pháp lý
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.