• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/02/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 01/11/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
Số ký hiệu 05/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 09/01/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/02/2013
Nguồn thu thập Công báo số 41+42, năm 2013 Ngày đăng công báo 23/01/2013
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
  • Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp Ngày hết hiệu lực 01/11/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.