• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2014
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở
Số ký hiệu 15/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 27/02/2014
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 25/04/2014
Nguồn thu thập Công báo số 317+318, năm 2014 Ngày đăng công báo 14/03/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.