• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2014
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Số ký hiệu 14/2014/TT-BTP Ngày ban hành 15/05/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Nguồn thu thập Công báo số 557+558, năm 2014 Ngày đăng công báo 02/06/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.