• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 61/2014/QĐ-TTg Ngày ban hành 30/10/2014
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 15/12/2014
Nguồn thu thập Công báo số 987+988 Ngày đăng công báo 17/11/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.