• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/06/2015
Quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh
Số ký hiệu 07/2015/TT-BYT Ngày ban hành 03/04/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/06/2015
Nguồn thu thập Công báo số 531+532, năm 2015 Ngày đăng công báo 30/04/2015
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Quản lý Khám, chữa bệnh
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Y tế Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.