• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Số ký hiệu 62/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 18/07/2015
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 01/09/2015
Nguồn thu thập Công báo số 915 + 916, năm 2015 Ngày đăng công báo 08/08/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.