• Thông tư 20/2021/TT-NHNN
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2022
Văn bản căn cứ
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản bị thay thế một phần
Văn bản bị bãi bỏ một phần
Văn bản bị sửa đổi
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.