• Nghị định 123/2015/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
  • Đã kiểm tra
Văn bản căn cứ
Văn bản được hướng dẫn
Văn bản được quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản bị bãi bỏ
Văn bản bị bãi bỏ một phần
Văn bản được sửa đổi bổ sung
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.