• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 01/06/2013
Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Số ký hiệu 54/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 26/05/2006
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 20/06/2006
Nguồn thu thập Công báo số 5+6, năm 2006 Ngày đăng công báo 05/06/2006
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 01/06/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.