Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ:

Sở Tư pháp Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Điện thoại:

064.3512357

Fax:

064.3856252

Email:

sotp@baria-vungtau.gov.vn

Người chịu trách nhiệm:

Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng phòng XD&KT VBQPPL
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.