• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 09/12/2004
Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ quy định khu giá các loại đất
Số ký hiệu 17/1998/NĐ-CP Ngày ban hành 21/03/1998
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 05/04/1998
Nguồn thu thập Công báo số 12 Ngày đăng công báo 30/04/1998
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 188/2004/NĐ-CP Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất Ngày hết hiệu lực 09/12/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.