• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/02/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 12/09/2022
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số ký hiệu 18/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 02/02/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 02/02/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Quốc phòng
Lĩnh vực
  • Tổ chức, bộ máy
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.